The best Side of МЕРКЕЛТука отново искам да наблегна, че става въпрос за заключения, прокарващи вижданията на чужди интереси, и в този смисъл, когато ги приемаме наготово, безкритично, ние се отказваме да действаме и мислим в собствен интерес, заемайки чуждата позиция като своя, и то поради това, че е по-лесно да приемем това, което ни се предлага наготово, отколкото да упражним собствено мисловно усилие. Именно това е “корумпирането на Разума”

„Корумпирането на Разума – България и нейните противоречия“ – лекция на Ноам Чомски изнесена в СУ „Св. Климент Охридски“

– Абсолютно, ние сме сериозна компания за геостратегически анализи и наши клиенти са фирми с огромни финансови възможности, а също и различни правителствени агенции, така че е немислимо да си позволим да пишем измислици.

Всеки чист българин ще може да пътува безплатно по целия свят, да яде и пие на корем и да отсяда в който хотел си поиска, за колкото време си поиска, изцяло за сметка на останалите нации, членуващи в ООН. Поради малобройността на българите към момента, българската нация е обявена за застрашен вид и за нейното оцеляване ще се полагат специални грижи. Българите са обявени за световно наследство и вселенско богатство и са освободени от необходимостта да се трудят.

Ами ,ако не желаем да ни отразявате, какво правим ? Ако смятаме, че вие имахте достатъчно време за да се сетите, че е необходимо да ни отразявате, но не се възползвахте от него? Когато се зараждаха протестите, къде бяхте тогава? Ако смятаме, че сте неспособни да ни отразявате, че сте подвластни на бизнес и политически интереси, тогава какво?

Хаос! Докато парите умираха, докато Капиталът се гърчеше, невежите спореха помежду си за начина, по който те трябва да се използват и разпределят. О, слепци, спорещи около ковчега на мъртвеца, за това как да го възкресят! Колцина от вас изгубиха живота си без да разберат, че това, за което се борят, вече е мъртво? Но това може би бе неизбежно! Кризата настъпи в момента, когато се осъществи първият етап на глобализацията, тогава когато пред Капитала паднаха всичките прегради и той се местеше светкавично от място на място, опитвайки се да избегне смъртта, следваща го по петите. Мнозина смятаха, че тези движения в географското пространство са полезни, че водят до запазване и растеж на Капитала, и това действително изглеждаше така, но всъщност това движение бе бяг.

Усетихте ли как те трупаха и трупат печалби и живееха и живеят охолно, благодарение на вашия труд, на безнаказаното експлоатиране на вашите усилия, знания и умения, без каквото и да е съобразяване със законите на държавата? Нарушавайки всякакви писани и неписани закони, пренебрегвайки всякакви нравствени и морални ценности, стъпквайки ги и захвърляйки ги в калта, която оставят след себе си.

Смятам, че за последните години на прехода България е станала притегателен център за бездомните кучета от цяла Европа, което може само да послужи като реална оценка за качеството на кучешкия живот у нас и огромните постижения които имаме в сферата на екологичната политика, и в частност защитата на животните.

Нищо друго не подкарва хората към слугуване така сигурно, както техните нужди. Нужди, които ние е благоразумно да смекчаваме, но безразсъдно да задоволяваме. Единственото нещо, което може да направи работещия човек прилежен, е умерената работна заплата. Твърде малката го прави малодушен или отчаян, твърде високата – нахален и мързелив. . . От всичко това, ние знаем, че в една демократична нация, в която робството е забранено, най-сигурното богатство се състои от множеството трудолюбиви бедни.

Но това бе мъчен процес. Трудно бе на хората да осъзнаят, че това, около което се е изграждала човешката цивилизация хиляди години, вече е ненужно. Че това, което до вчера се е смятало за благо, днес е проклятие. Че това, което вчера е било стимул, днес е спирачка.

– Как точно смятате да постигнете това и какви пари сте отделили за тази цел?

Тези капиталистически изроди успяха да внесат раздор и в обикновеното семейство. Те разделиха децата от родителите им, отчуждиха ги, принуждавайки родителите да работят все повече и повече, за все по-малко here и по-малко пари, за да могат да изхранват децата си, а в същото време, чрез принадлежащите им масмедии засилиха първичните инстинкти на подрастващите, удовлетворението на които се превърна в цел на най-творческата част от живота им.

– Но все пак, нещо за реалния живот? Има слоеве на обществото, особено в нашата държава, които не са активни във виртуалния свят – едно поради бедност, едно поради необразованост.

Не правете бизнес с тези хора, не общувайте с тях, унищожете ги. Те сами ще се предават един друг и ще съдействат за собственото си унищожение. Толкова са прости.“

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “The best Side of МЕРКЕЛ”

Leave a Reply

Gravatar